Ultimate Raw lemmikloomapood Internetis

Ultimate Raw lemmikloomapood Internetis – kasutamise üldtingimused
Üldised ostutingimused Ultimate Raw lemmiklooma e-poes

 

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus
1.1. Tingimused reguleerivad ostukeskkonna rawsome.ecwid.com (edaspidi Ultimate Raw e-pood) omaniku Ultimate Raw OÜ (edaspidi Müüja või Ultimate Raw) ja Ultimate Raw e-poe vahendusel tooteid ostvate isikute (edaspidi Ostja) vahel tekkivaid õigussuhteid.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Ultimate Raw e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. Ultimate Raw on õigustatud Ultimate Raw e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ja täiendama. Tingimuste ja hinnakirja muudatustest ning täiendustest teatatakse internetilehekülje rawsome.ecwid.comkaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest internetileheküljel rawsome.ecwid.com. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja Ultimate Raw vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Hinnad
2.1. Ultimate Raw e-poe hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 sätestatule.

2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2.3. Ultimate Raw e-poes pakutav kaubavalik ja hinnad võivad erineda Ultimate Raw kauplustes pakutavast kaubavalikust ja hindadest.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine
3.1. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta. Samuti võite muuta toote tellitavat kogust. Tehtud muudatuse kinnitamiseks klõpsake nupule „Uuenda ostukorv“.Tellimuse vormistamise jätkamiseks klõpsake lingile „Vormista tellimus“. Teid suunatakse tellija andmete leheküljele.

3.2. Tellija andmete leheküljel sisestage nõutavad andmed, klõpsake ostukorvil ja vajutage nupule „Vormista tellimus“. Teid suunatakse makseviisi valiku leheküljele.

3.3. Olge tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

3.4. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Ultimate Raw arvelduskontole.

3.5. E-poes esitatud tellimuste töötlemine toimub tööpäevadel (E–R 8–17, v.a riigipühad). Kui tellimuse esitamise aeg on hilisem kui reedel kell 15, toimub tellimuse vormistamine järgneval esmaspäeval. Sama põhimõte kehtib ka tarnevaliku „Kättesaamine kauplusest“ puhul.

4. Toodete eest tasumine
4.1. Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis.

4.2. Toodete eest saate tasuda:

Internetipanga kaudu (Swedbank AS, AS SEB Pank, Krediidipank AS, LHV Pank AS, Nordea Pank A/S, Pocopay AS ja Danske Bank A/S Eesti filiaali pangalinkide kaudu).
Krediitkaardiga (Visa või MasterCard)
4.3. Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole tellimuse kinnituses ettenähtud aja jooksul ostusummat tasunud.

4.4. Tellimus vormistatakse ja tarnitakse 100%-se ettemakse puhul.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine
5.1. Pärast Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.4 toimetatakse tooted Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni teel eelnevalt kokku lepitud ajal.

5.2. Tooted koos eestikeelse tooteinfoga ja muude toodete juurde kuuluvate dokumentidega toimetab kättetoimetamisteenuse osutaja kohale toote kirjelduses määratud tähtaja jooksul. Laosolevate kaupade tarne on Eesti piires üldjuhul 2–5 tööpäeva.

5.3. Juhul kui Teie tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik (samuti muudel juhtudel, mil toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole Ultimate Rawst sõltumatutel asjaoludel võimalik), teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punktile 3.4. Ühtlasi anname teada Teie tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktidest 6.1 ja 6.3) ning Teie tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse Teile.

5.4. Kui Teie tellitud tooted on kättetoimetamisteenuse osutajale üle antud, võtab kättetoimetaja Teiega eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg.

5.5. Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.

5.6. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust, et vältida viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Ultimate Raw ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.7. Tooted annab kuller Teile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame Teil toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada elektronposti aadressile info@ultimateraw.com. Kullerfirma vigastatud pakendiga toode asendatakse, kui avaldate selleks soovi.

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine (lepingust taganemine)
6.1. Teil on õigus pärast toodete eest tasumist, kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates Ultimate Raw e-poe elektronposti aadressile info@ultimateraw.com vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ja oma arvelduskonto numbriga.

6.2. Kõikidele Ultimate Raw e-poest ostetud toodetele kehtib tagastusõigus 14 päeva. Ostjal on VÕS § 56 lg 1 alusel õigus tagastada või välja vahetada kaup muu samas hinnas toote vastu põhjust avaldamata 14 päeva jooksul alates kauba üleandmisest. Selleks peab Ostja tegema Müüjale vastavasisulise avalduse (avalduses märkida Ostja nimi, ostukuupäev, arvelduskonto nr ja tellimuse nr) e-posti teel (e-pood@info@oltimateraw.com.ee) ning tagastama seejärel Ultimate Raw e-poele tellitud kauba hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest arvates. Lepingust taganemiseks võite kasutada ka taganemisavalduse tüüpvormi.

Tagastatav kaup peab olema kasutamata (kauba sobivust võib proovida ja tutvumise eesmärgil kasutada) ja rikkumata. Kaupadele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada (nt avatud pakendiga kosmeetika, hügieenitooted, toidukaubad ) 14-päevane taganemisõigus ei kehti.

6.3. Tellimuse tühistamisel punktis 6.1 sätestatud juhul või müügilepingust taganemise korral punktides 6.2 ja 6.3 sätestatud juhul tagastatakse raha kauba eest samale arvelduskontole, millelt tasuti kauba eest, 14 päeva jooksul alates tagastatud kauba kättesaamisest Müüja poolt. Müüja tagastab Ostjale kauba kättetoimetamise tasu summas, mis vastab Müüja pakutavale kõige odavamale kättetoimetamisviisile.

6.4. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud või kahjustatud ning peab olema võimalusel originaal-transpordipakendis. Taganemisõiguse kasutamiseks ja tagastamise korral hüvitise saamiseks tuleb tootepakend avada ettevaatlikult seda kahjustamata. Kaubaga tutvumiseks võib seda kasutada viisil, mis on vajalik veendumaks asja olemuses, omadustes ja toimimises. Tagastatav toode peab olema komplektne, st sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid (infovoldikud, lahtised osad jne). Kui toode on ostetud kampaania korras – kaubale on lisatud veel mõni toode – tuleb Teil tagastada kogu komplekt (kõik tooted).

6.5. Teil tuleb kanda lepingu esemena üle antud kauba tagastamisega seotud otsesed kulud (postikulu), kui Müüjaga ei saavutata teistsugust kokkulepet.

7. Pretensiooni esitamise õigus ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine
7.1. Ultimate Raw vastutab toodete nõuetele vastavuse ja puuduste eest vastavalt võlaõigusseadusele. Pretensioonide esitamise aeg on tarbijast Ostjal (eraisikul) 2 aastat ja juriidilistel isikutel 2 kuud toodete üleandmise hetkest arvates. Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et 6 kuu jooksul asja Ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

7.2. Ostja peab teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest Müüjale 2 kuu jooksul pärast seda, kui ta asja lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama.

7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote parandamist või asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu, tagastades nõuetele mittevastava toote Müüjale.

7.4. Tarbijast Ostja pretensiooni esitamise korral kannab esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest Ostjale asja parandamisega või asja asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud alati Müüja. Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud Müüja üksnes juhul, kui pretensioon oli õigustatud.

7.5. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kontrollib Müüja pretensiooni õigustatust ja teatab Ostjale oma vastuse 14 päeva jooksul pretensiooni saamisest arvates. Pretensiooni õigustatuse korral parandab või asendab Müüja puudusega toote; juhul kui toodet ei ole võimalik asendada (nt toode puudub laos) või toote asendamine või parandamine põhjustab Müüjale ebamõistlikke kulutusi, on Müüjal õigus hüvitada Ostjale toote eest tasutud summa, mis kantakse Teie näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates Müüja otsuse tegemisest pretensiooni rahuldamise kohta. Kauba saatekulu ei kuulu tagastamisele.

7.6. Lisaks pretensioonide esitamise õigusele on Teil õigus kasutada võlaõigusseaduses nimetatud teisi õiguskaitsevahendeid, sh õigust nõuda toote parandamist või selle võimatuse korral toote asendamist; olulise mittevastavuse korral lepingust taganeda ja nõuda toote hinna tagastamist.

8. Vastutus ja vääramatu jõud
8.1. Ultimate Raw vastutab Ostja ees ja Ostja vastutab Ultimate Raw ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Ultimate Raw ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viivitus on tingitud Ultimate Rawst sõltumatutel asjaoludel, mida polnud võimalik ette näha (vääramatu jõud).

9. Muud tingimused
9.1. Pärast rawsome.ecwid.com kasutajakonto loomist ning ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka Ultimate Rawl puudub neile juurdepääs.

Ühtlasi kinnitab Ostja, et annab õiguse tema poolt Ultimate Raw e-poodi sisestatud isikuandmete töötlemiseks ulatuses, mis on vajalik tellimuse täitmiseks, sh volitab Ostja Pet City e-poodi edastama Ostja isikuandmed tellimuse täitmisega seotud isikutele (nt kättetoimetamisteenuse osutajad, e-kirjade ning SMS-ide edastusteenuse pakkujad jm).

9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9.3. Teie ja Müüja vahel Kaupade tellimise ja ostmisega tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui läbirääkimised ei anna soovitud tulemusi või kui Te ei ole nõus Müüja pakutud lahendusega ja leiate, et Teie õigusi on rikutud, on Teil õigus esitada kaebus tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Komisjoni pöördumine on tarbijale tasuta ning tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaebuste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel http://tarbijakaitseamet.ee.

Tarbijakaebuste Komisjon on Tarbijakaitseameti juures asuv kohtuväline tarbija ja kaupleja vahelisi vaidlusi lahendav organ (Pronksi 12, 10117 Tallinn, 6201 920). Tarbijakaebuste Komisjoni menetlusreeglitega on võimalik tutvuda Tarbijakaitseameti kodulehe aadressil http://www.tarbijakaitseamet.ee

9.5. Lisaks punktis 9.3 toodule on füüsilisest isikust kliendil õigus esitada kaugmüügiga seotud kaebus Euroopa Liidu elektroonilise keskkonna ODR-platvormi (Online Dispute Resolution) kaudu aadressil http://ec.europa.eu/odr. Internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm on eelkõige mõeldud rahvusvaheliste vaidluste lahendamiseks, võimaldades tarbijal lihtsamalt leida konkreetne vaidluse lahendamiseks sobiv kohtuväline üksus kaupleja asukohariigis. Eestis pakub vajadusel abi ja nõustamisteenust platvormi vahendusel rahvusvaheliste kaebuste lahendamisel Tarbijakaitseameti osakond Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskus.

10. Vastutuse välistused ja autoriõigused
10.1. Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

10.2. Ultimate Raw jätab endale õiguse korrigeerida toodete hindu. Sellisel juhul jätab Pet City endale õiguse loobuda müügist ja tagastada Ostjale raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul raha laekumisest arvates.

10.3. Ultimate Raw jätab endale õiguse loobuda müügist, kui e-poes kuvatud tooteinfos esineb mõni järgnev viga: inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (nt 50 € maksva transpordipuuri hind on ekslikult sisestatud 5 €). Niisuguse vea esinemisel eeldame Ostjalt arusaamist, et toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele.

10.4. Tooteinfot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla pärast Teie viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega võib Ultimate Raw e-poe tooteinfos esineda ebatäpsusi.
Antud juhul ei võta Ultimate Raw e-pood vastutust tooteandmete õigsuses.

Kõik Ultimate Raw e-poes esitatud toodete kirjeldused, fotod ja muud andmed on autoriõigusega kaitstud ning nende kopeerimine või muul moel kasutamine ilma Ultimate Raw nõusolekuta on keelatud.

 

Ultimate Raw lemmiklooma e-pood – Tellimistingimused

Käesolevad tellimistingimused kehtivad selle ostu-müügilepingu kohta, mis sõlmitakse veebisaidil rawsome.ecwid.com esitatud tellimuse alusel Ultimate Raw OÜ (edaspidi Ultimate Raw) ja Ostja vahel (edaspidi on Ultimate Raw ja Ostja koos nimetatud Poolteks). Pooled loevad Ostja esitatud tellimuse Ostja sooviks sõlmida Ultimate Rawga tellimuses esitatud kaupadele ostu-müügileping.

Kehtiva tellimuse aluseks on Ostja poolt nõuetekohaselt esitatud tellimus ja ettemaks tellitud kauba eest, vastavalt Ultimate Raw esitatud tellimuse kinnitusele. Kui summa on laekunud Ultimate Raw arvelduskontole, asub Ultimate Raw tellimust täitma. Kui Ostja ei ole tellitud kauba eest tasunud viie päeva jooksul alates tellimuse kinnituse saamisest, tühistatakse esitatud tellimus.

Ultimate Raw postitab tellitud kauba 1–2 tööpäeva jooksul alates raha laekumisest Ultimate Raw arvelduskontole. Kui tellitud kaup ei asu Eesti laos või tellimuse täitmine mõnel muul põhjusel 1–2 tööpäeva jooksul ei õnnestu, teavitab Ultimate Raw sellest Ostjat. Ultimate Raw ei vastuta postiteenuse osutaja tekitatud viivituste eest kauba toimetamisel Ostjani.

Kui tellimus on tehtud tööpäeval enne kella 12.00, jõuab tellitud kaup Ostjani reeglina järgmise tööpäeva jooksul, vastavalt valitud kättetoimetamise viisile, kas pakiautomaati, postkontorisse või kulleriga kätte.

Kui tellimus on tehtud ööpäeval pärast kella 12.00, jõuab kaup Ostjani reeglina 2 tööpäeva jooksul, vastavalt valitud kättetoimetamise viisile, kas pakiautomaati, postkontorisse või kulleriga kätte. Erandiks on reedel tehtud tellimused, mis nädalavahetuse vabade päevade tõttu jõuavad Ostjani reeglina järgmise nädala alguses.

Kui tellimus on tehtud nädalavahetusel, jõuab tellitud kaup Ostjani reeglina järgmise nädala teisipäeval, vastavalt valitud kättetoimetamise viisile, kas pakiautomaati, postkontorisse või kulleriga kätte.

Ostuinfo
Vali välja sobiv toode ja klõpsa nuppu „Lisa ostukorvi“. Valitud toode asetatakse sinu ostukorvi. Ostukorvi valitud toodete hulk ei ole piiratud. Kui oled soovitud tooted ostukorvi sisestanud, siis kontrolli need enne tellimuse kinnitamist veel kord üle. Soovi korral saad enne tellimuse kinnitamist ostukorvi sisu veel muuta ja täiendada. Enne tellimuse lõplikku kinnitamist saad tooteid ostukorvist ka eemaldada.

Pane tähele!

Valitud toode sinu ostukorvis on kuni tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele ostjatele, mistõttu võib tellimuse kinnitamise järgselt selguda, et mõne toote osas ei ole võimalik tellimust täita.
Toodete hinnale lisandub ühekordne saatekulu (vastavalt valitud kättetoimetamisteenuse pakkujale), mille maksumus lisatakse tellitud toodete maksumusele.
Palun loe enne tellimuse esitamist hoolikalt läbi tellimistingimused ja kinnita nendega nõustumist.
Kuidas teha tellimust e-poest?
Vali meelepärane toode
Vajutades nupule „lisa ostukorvi”, läheb valitud toode automaatselt ostukorvi
Ostukorvi sisu näed, kui liigud kas valitud toote pealt otse ostukorvi või teed valiku lehekülje päises oleva ostukorvi nupu kaudu.
“Ava ostukorv” vaates saad muuta toodete koguseid ja vajadusel neid nimekirjast kustutada
Kui sul on kinkekood, saad selle sisestada “Ava ostukorv” vaates vastavale väljale. Pärast kinkekoodi lisamist vajuta nupule “Kinnita”.
Kui tellimus on koos, vajuta nupule „Tellimuse vormistamine”, sisesta soovitud andmed ja vali kohaletoimetamisviis
Vali sobiv makseviis ja tasu tellimuse eest. Pärast makse sooritamist vajuta kindlasti nupule „Tagasi kaupmehe juurde”.